Skip to main content

Investeringsfilosofi

Fintech Enigmas oppgave er å forvalte Enigmas (linjeforeningen for ITØK-studentene) sine sparepenger. Vår visjon er å skape stabil og trygg avkastning for Enigma sine sparepenger ved langsiktige investeringer. Vår målsetning er å slå indeksen ved Oslo Børs.

Fintech Enigmas investeringsstrategi er å finne selskaper som vi mener har en antatt høyere fundamental verdi enn den nåværende markedsverdien til selskapet. Altså hvor hele potensialet til selskapet ikke reflekteres i aksjekursen. Ved å gå gjennom årsrapporter, regnskap, nøkkeltall og børsmeldinger/nyheter kan man gjøre interne verdsettinger av selskaper. Her er vi ute etter å finne selskaper med god finansiell stabilitet. Vekst i inntjening, god likviditet og relativt lavt gjeldsnivå er noen av de viktigste faktorene vi ser etter.

Strategi og analyse av selve virksomheten spiller også inn i vår investeringsstrategi. Er bedriften bærekraftig? Har de noen konkurransefordeler, og hvordan er deres markedsposisjon i bransjen? Hvordan er R&D i selskapet? Hvordan styres selskapet, hvem er i ledelsen? Risikoer knyttet opp mot selskapetets virksomhet? Hvordan utnytter selskapet teknologi i deres virksomhet? Dette er noen av spørsmålene vi stiller oss knyttet opp imot våre selskapsanalyser.

Vi vurderer markedet kontinuerlig i ett makroøkonomisk perspektiv. Dette påvirker vår investeringsstrategi med tanke på eksponering av aksjer mot obligasjoner. Det påvirker også hvilke sektorer og bransjer vi går inn i.

Selskapene vi kjøper skal holdes på lang sikt. Vi er helt nøytrale ovenfor selskapene, og ser utsiktene til ett selskap dårlig ut/vi har endret mening om selskapet, så selger vi oss ut uansett hva avkastningen står i. Om hele markedet derimot går dårlig, så betyr ikke det nødvendigvis at vi selger oss ut av enkeltselskaper.

Porteføljen skal være diversifisert med balansert risiko, og vi kommer til å sikte oss inn mot å ha ca 10 selskaper i porteføljen. Vi prøver hovedsakelig å unngå selskaper med høy risiko. Særlig de som avhenger av høy framtidig inntjening og kanskje kun satser på ett enkeltprodukt. Samtidig for å holde porteføljen variert, kan den fra tid til annen inneholde 1-2 selskaper som har høyere risiko enn resten. Spesielt hvis det er gode makroøkonomiske utsikter.